Μίτος – Ασπίδα

Η λειτουργία του φορέα

Ο Φορέας «Η Ασπίδα του Δαυϊδ» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007. Είναι φορέας πιστοποιημενος από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.), το ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο., το Γενικό Μητρώο Μ.Κ.Ο. και τη Νομαρχία Αθηνών.

  • Οι εκπαιδευτικές & θεραπευτικές παρεμβάσεις στις δομές του φορέα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ατομικά για τον κάθε ωφελούμενο βάσει της επιστήμης της Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Τα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, τα γνωστικά προγράμματα, η ανάπτυξη του λόγου, η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση κτλ. σχεδιάζονται και εφαρμόζονται βάσει των φυσικών αρχών καθορισμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως έχουν προκύψει από πειραματικές & κλινικές μελέτες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο φορέα δεν βασίζονται σε μοντέλα ή σε άλλα πακέτα θεραπευτικών προγραμμάτων (π.χ., PECS, ABA, TEACCH, MAKATON κ.τλ.), τα οποία εφαρμόζονται καθολικά σε άτομα με αυτιστικές διαταραχές κ.λπ. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο φορέα “Η Ασπίδα του Δαυίδ” δίνουν έμφαση στο άτομο και όχι στη διάγνωσή του.
  • Το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή είναι από τις 08.30 μέχρι τις 15.30 για τους ωφελούμενους και μέχρι τις 16.30 για τους εργαζόμενους. Κάθε μέρα η διεπιστημονική ομάδα του κάθε κέντρου πραγματοποιεί ομαδικές διεπιστημονικές συζητήσεις για την πρόοδο των προγραμμάτων των ωφελούμενων, θέτει στόχους, επιλύει εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προβλήματα και (ανα)σχεδιάζει παρεμβάσεις.
  • Οι ωριαίες ατομικές συνεδρίες πραγματοποιούνται πρωινές και απογευματινές ώρες κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς ή με τους κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων ατόμων.
  • Οι συνεδρίασεις με γονείς/κηδεμόνες ή με ενήλικες πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού με τον επιστημονικά υπεύθυνο ή τον επόπτη.
  • Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που επιθυμούν συνεργασία με το φορέα μας υποχρεωτικά εκπαιδεύονται σε προγράμματα που διοργανώνει ο φορέας στην επιστήμη της Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς.
  • Οι δομές μας λειτουργούν ένδεκα μήνες το χρόνο.
  • Η πρώτη ημέρα λειτουργίας είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η τελευταία είναι η τελευταία ημέρα της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου.