Διοίκηση Φορέα

Ο φορέας είναι σωματείο/νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.). 

Επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ελληνικού κράτους και όλες οι δράσεις που αφορούν σε ωφελούμενους καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες-φροντιστές παρέχονται δωρεάν. 

Ιδρύθηκε με το πρόγραμμα “Ψυχαργώς” και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. 

Η διοίκηση του είναι αιρετή και η κάθε θητεία της είναι πενταετής.

Ο εκάστοτε πρόεδρος του δ.σ. δεσμεύει τον φορέα. 

Όλα τα προγράμματα σε όλες τις δράσεις του φορέα είναι απόλυτα εξατομικευμένα και η σχέση ωφελούμενου/εργαζόμενου είναι 1:1.

Ο φορέας έχει πανελλαδική δράση αναφορικά με την υπηρέτηση ωφελούμενων. Δεν υπάγεται σε χωρική ενότητα γιατί εφαρμόζει μοναδικά στην ελληνική επικράτεια παρέμβαση βασισμένη στην επιστήμη “πειραματική και εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς”. Τόσο η αναφορά της επιστήμης σε όλα τα επίσημα ιδρυτικά έγγραφα  -σκοπιμότητα, άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας- που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας όσο και οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, συνδυαστικά δίνουν το δικαίωμα και φυσικά τη δυνατότητα σε γονείς/κηδεμόνες εκτός χωρικής ενότητας, να υποβάλλουν αίτημα για την είσοδο ωφελούμενου στο κέντρο ημέρας του φορέα στον δήμο Υμηττού Αττικής.