Ωριαίες Ατομικές Συνεδρίες

  • Στο φορέα πραγματοποιούνται  ατομικές συνεδρίες σε άτομα με διάγνωση αυτιστικών διαταραχών, διάσπασης προσοχής & υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), μαθησιακές δυσκολίες, κινητικά/νευρολογικά προβλήματα και δυσκολίες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν προβληματικές συμπεριφορές.
  • Ακολουθούνται εξατομικευμένες παρεμβάσεις διαμόρφωσης της συμπεριφοράς βασισμένες στο κάθε άτομο και όχι στη διάγνωση που αυτό έχει λάβει.
  • Παρέχεται πλήρης ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς και κηδεμόνες των πελατών.
  • Παρέχεται συμβουλευτική γονέων και κηδεμόνων καθώς και ψυχοεκπαίδευση στους τρόπους αντιμετώπισης της πληθώρας των προβλημάτων που τα παιδιά ή οι έφηβοι παρουσιάζουν.
  • Χορηγούνται αξιολογήσεις στους κρίσιμους τομείς που το άτομο παρουσιάζει ελλείψεις ή προβλήματα.
  • Παρουσιάζεται επίσημα η πρόοδος των ατόμων με εκθέσεις προόδου.
  • Οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από τη διεπιστημονική ομάδα.