Αυτιστικό Φάσμα

Το Αυτιστικό Φάσμα, που συνήθως, απλουστευμένα  καλείται Αυτισμός ή Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.), περιλαμβάνει τα εξής σύνδρομα:

 • Asperger
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
 • Rett
 • Αυτισμός ( σύνδρομο Kanner )

Πέρα από αυτά τα τέσσερα σύνδρομα που ανήκουν στο Αυτιστικό Φάσμα υπάρχει επίσης η πιθανότητα εμφάνισης αυτιστικών συμπεριφορών λόγω συννοσηρότητας  από άλλα σύνδρομα όπως το σύνδρομο Down, η νοητική καθυστέρηση, η εγκεφαλική παράλυση. Δεν υπάγονται στο Αυτιστικό Φάσμα, αλλά εμφανίζουν λίγα ή πολλά τυπικά συμπτώματα του Φάσματος. 

Δεν υπάρχει κάποιος προγεννητικός, περιγεννητικός ή μεταγεννητικός έλεγχος που να διερευνά την πιθανότητα εμφάνισης κάποιου συνδρόμου του Φάσματος. Η διάγνωση βασίζεται μόνο στην παρατήρηση για τη διαπίστωση συμπτωμάτων ήδη από τις πολύ πρώιμες ηλικίες των δύο με πέντε μηνών.

Ενδεικτικά συμπτώματα είναι η:

 • κακή ή μηδενική βλεμματική επαφή
 • έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον
 • έλλειψη ενδιαφέροντος για τα άτομα που το περιβάλλουν
 • έλλειψη ενδιαφέροντος για ερεθίσματα από το περιβάλλον
 • έλλειψη αυθόρμητης μίμισης
 • μη ανταπόκριση στο όνομά του
 • έλλειψη λόγου, ηχολαλία, έλλειψη λειτουργικού λόγου

Η εξέλιξη των ατόμων που διαγιγνώσκονται με κάποιο από τα σύνδρομα  του Αυτιστικού Φάσματος  δεν είναι προγνώσιμη.

 Οι πρώτες έρευνες για παρεμβάσεις που θα βοηθούσαν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων αυτών ξεκίνησαν ήδη από τα μέσα του  περασμένου  αιώνα  κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά από περισσότερο από πενήντα χρόνια έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, έχει αποδειχθεί ότι:

 • Η πρώϊμη διάγνωση – ήδη από τους δέκα με δεκαοκτώ μήνες – με την συνακόλουθη αξιολόγηση και πολύωρη, δομημένη παρέμβαση κάνουν δυνατή την σχεδόν πλήρη ένταξη στο νηπιαγωγείο σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και με πολύ καλή εξέλιξη του υπόλοιπου 40%.

 • Η πολύωρη, δομημένη παρέμβαση και συγκεκριμένα «κάθε στιγμή που το παιδί είναι ξύπνιο» είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες

 • Η συστηματική υποστήριξη και εκπαίδευση του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος και η ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις και υπό την εποπτεία και διόρθωση, τόσο του επικεφαλής όσο και όλων των μελών της ομάδας που πραγματοποιεί την παρέμβαση, αποδίδουν γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα.
   
 • Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, η οποία προέρχεται από την επιστήμη της Πειραματικής Ανάλυσης Συμπεριφοράς, είναι παγκόσμια η μοναδική παρέμβαση που έχει επιστημονικά αποδείξει τα αποτελέσματα που αναφέρουμε  στα άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

 • Σε αντίθεση με τις περισσότερες επιστήμες στο χώρο της ψυχικής υγείας οι οποίες είναι κοινωνικές, η Πειραματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι φυσική επιστήμη που διερευνά την αλληλεπίδραση των βιολογικών οργανισμών – όπως ο άνθρωπος – με το περιβάλλον τους. Συνεπώς, η Πειραματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς είναι μια βιολογική επιστήμη ∙ έτσι, οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται αλλάζουν το περιβάλλον γύρω μας και το περιβάλλον με τη σειρά του αλλάζει την πιθανότητα εκδήλωσης των συμπεριφορών αυτών.