Διδασκαλία - Εποπτεία Γονέων

  • Οι γονείς των ωφελούμενων που απασχολούνται στα κέντρα μας εκπαιδεύονται στην επιστήμη της Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, ώστε να κατανοήσουν τη φιλοσοφία της, παρακολουθούν τα προγράμματα των παιδιών τους, ενημερώνονται καθημερινά για την πρόοδο των προγραμμάτων των παιδιών τους και συζητούν όλα τα θέματα που αφορούν στα προγράμματα με τον επιστημονικό υπεύθυνο του φορέα.
  • Γίνεται συστηματική παρατήρηση  των ωφελούμενων στο φυσικό τους περιβάλλον (π.χ. στο σπίτι τους,  κ.τλ.) μετά από  συνεννόηση των γονέων/κηδεμόνων με τη διεπιστημονική ομάδα του κάθε  κέντρου του φορέα μας.
  • Οι γονείς ενημερώνονται καθημερινά για την πρόοδο των παιδιών τους ή για τυχόν προβλήματα μέσω τετραδίου επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας και των γονέων. Στους γονείς παραδίδεται γραπτή έκθεση προόδου και αξιολόγηση, που περιλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν, την ανταπόκριση του παιδιού σε αυτά, τους στόχους που έχουν τεθεί  κ.λπ. δύο φορές το χρόνο. Αξιολογήσεις και εκθέσεις πρόοδου μπορούν να χορηγηθούν στους γονείς οποιαδήποτε στιγμή εφόσον ζητηθούν. 
  • Στο φορέα μας επίσης πραγματοποιούνται ατομικές ή ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες σε γονείς που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη, δεν έχουν αποδεχθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη διάγνωση του παιδιού τους, ή που αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα που δεν έχουν άμεσα να κάνουν με τη διάγνωση του παιδιού τους. 
Mitos-Aspida © All Rights Reserved.