Επιστημονικό Προσωπικό

mellon

Ρόμπερτ Μέλλον

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο δόκτωρ Ρόμπερτ Μέλλον,  Πρόεδρος του τμήματος Ψυχολογίας και   Καθηγητής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς, εθελοντικά  υποστήριξε το έργο του φορέα μας από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014.


Στήριξε τον φορέα στην είσοδο στην ομάδα  των εργαζόμενων, ατόμων έμπειρων και πιστοποιημένων στην επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς την οποία εφαρμόζει ο φορέας μας σε όλα τα προγράμματα των ωφελούμενων.

Οργάνωσε και υποστήριξε πειράματα και έρευνες συναδέλφων και ωφελούμενων του φορέα  που παρουσιάστηκαν στα Πανευρωπαϊκά Συνέδρια Ανάλυσης Συμπεριφοράς του Ρεθμύμνου (2010), της Λισσαβώνας (2012), της Στοκχόλμης (2014) και που συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης.

Υποστήριξε ενεργητικά την δημιουργία των  Προστατευόμενων Διαμερισμάτων και του πρώτου παγκόσμια όχι πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών, Μελετών, Πειραμάτων, Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Συνεδρίων  για την επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς που ιδρύει ο φορέας μας στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Γνωρίζοντας την αδυναμία του να προσφέρει συστηματικό έργο αυτοπρόσωπης παρουσίας λόγω υπερβολικού φόρου εργασίας, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει άριστα  καθοδηγήσει τους συναδέλφους ώστε όλοι να είναι εν δυνάμει επιστημονικά υπεύθυνοι και μέσα από άψογη και συστηματική καθημερινή συνεργασία,  να παράγουν εξαιρετικό έργο

Η συνολική προσφορά του υπήρξε μοναδική και πολύτιμη .

Μόνο τιμή έδωσε στον φορέα μας.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι πάντα καλά και να έχουμε και πάλι την σπάνια τύχη ώστε να είναι σε θέση να βρίσκεται κοντά μας, έστω και για λίγο κάθε φορά.
Στο πεδίο «ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ» της ιστοσελίδας μας έχει αναρτηθεί η προεδρική ομιλία του δόκτορος Μέλλον στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανάλυσης Συμπεριφοράς τον Σεπτέμβριο 2014 στη Στοκχόλμη. Η φιλοσοφία της ομιλίας αντικατοπτρίζει και την φιλοσοφία του φορέα  μας.

Η δημοσίευση έγινε με την άδεια του δόκτορος Ρόμπερτ Μέλλον.

 

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Στο Διεπιστημονικό Προσωπικό εντάσσονται οι ειδικότητες του ψυχολόγου, του ειδικού παιδαγωγού, του λογοθεραπευτή, του ψυχοπαιδαγωγού, του φυσιοθεραπευτή, καθώς και του γυμναστή.

Βασικό κριτήριο επιλογής όλων είναι η εκπαίδευση στην Πειραματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς.

Mitos-Aspida © All Rights Reserved.