Βιβλία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΟΝΕΙΣ

  • Ψυχολογία της Συμπεριφοράς, β’ Έκδοση, Ρόμπερτ Μέλλον, Εκδόσεις Πεδίο.
  • Κλινική Ψυχομετρία, Ρόμπερτ Μέλλον, Εκδόσεις Πεδίο.
  • Verbal behavior, B.F.Skinner, New York: Appleton-Century-Crofts.
  • Ουώλντεν 2, B. F. Skinner, Εκδόσεις Πεδίο, 2013
  • Περί Συμπεριφορισμού, B. F. Skinner, Εκδόσεις Πεδίο 2013