Έρευνα

Στα κέντρα μας πραγματοποιούνται ερευνητικές εργασίες και πειραματικές διαδικασίες με σκοπό την παραγωγή επιστημονικής γνώσης και τη βελτίωση του σχεδιασμού των παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του φορέα.

Το ερευνητικό τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το ερευνητικό τμήμα του φορέα «Η Ασπίδα του Δαυϊδ» συνεργάστηκαν και   πραγματοποίησαν   τις παρακάτω έρευνες, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο 7o Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανάλυσης Συμπεριφοράς (EABA) στην Πορτογαλία.

  • DIFFERENTIAL REINFORCEMENT OF VISUAL – MOTOR RESPONSE FORM VARIABILITY IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

(Διαφορική ενίσχυση της μεταβλητότητας της οπτικό-κινητικής δράσης σε παιδιά με αυτιστικές διαταραχές)

  • SELF-REPORTING OF BEHAVIOUR IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

(αυτο-αναφορά της δράσης σε παιδιά με αυτιστικές διαταραχές)

Όλες οι έρευνες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.