Πρακτική Άσκηση

Στα κέντρα μας υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Επίσης υπάρχει συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στην κατηγορία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Chat Rooms με θέμα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

Τα ιδρύματα που επιθυμούν συνεργασία με το φορέα μπορούν να επικοινωνούν στα αντίστοιχα e-mail, fax ή τηλέφωνα.

Mitos-Aspida © All Rights Reserved.