Προστατευόμενο Διαμέρισμα

 Ο Ξενώνας (μετέπειτα Προστατευόμενο Διαμέρισμα) λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2011 με υποστήριξη εθελοντών και γονέων στην προσπάθεια διεύρυνσης και συνέχισης του θεραπευτικού πλαισίου των παιδιών.

Η Ανάπτυξη, ο Εξοπλισμός και η Λειτουργία του Προστατευόμενου Διαμερίσματος για το διάστημα από  1-4-2013 έως 30-10-2013 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια  της  Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου», στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373824.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 38 «Λειτουργία ενός Προστατευόμενου Διαμερίσματος δύο -δυνητικά τεσσάρων-ενοίκων του Κέντρου εντατικής παρέμβασης για παιδιά με διαταραχές αυτιστικού τύπου στην Αττική» έγινε πρόσληψη τεσσάρων θεραπευτών για την 24ωρη υποστήριξη των παιδιών.

 espa

Έγινε διακοπή λειτουργίας από την συγχρηματοδοτούμενη πράξη λόγω τροποποίησης εκ μέρους του Υπουργείου του τρόπου επιχορήγησης, γεγονός το οποίο καθιστούσε αδύνατη την λειτουργία και την πληρωμή του μισθοδοτικού κόστους.

 

Σήμερα, εκτός πλαισίου συγχρηματοδότησης, λειτουργεί ως ξενώνας και πάλι, όπως πρωτοδημιουργήθηκε. Φιλοξενεί τρία άτομα (δύο αγόρια και ένα κορίτσι). Το συνολικό κόστος καλύπτεται από τους γονείς των ωφελούμενων. Οι παρεμβάσεις υποστηρίζονται από εθελοντές του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

 

 

Mitos-Aspida © All Rights Reserved.