Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Κύκλος Ι: 2016-2017

Σεμινάριο για την Διερεύνηση - Διαμόρφωση - Διαχείριση Συμπεριφορών

Διάρκεια - 64 ώρες, μοιρασμένες σε:

 • Θεωρητική πλαισίωση
 • Πρακτική άσκηση
 • Βιωματική εμπειρία
 • Έλεγχο κατανόησης ύλης σεμιναρίου - Γενίκευση

 

Πρόγραμμα και θεματικές ενότητες

5 Νοεμβρίου 2016

 • 09:00-09:45 - Τελευταίες εγγραφές
 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-10:15 - Χαιρετισμός
 •                            Δρ. Καμούτσης Αθανάσιος, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής
 •                            Δρ. Κορδούτης Παναγιώτης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 •                            Δρ. Μέλλον Ρόμπερτ, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
 • 10:15-11:30 - Επιστήμη και Ψευδοεπιστήμη / Ο ρόλος των ΜΜΕ - Δελεφέ Λυγερή - Γονέας
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Κρίσιμα και βασικά στοιχεία της Διερεύνησης-Διαμόρφωσης-Διαχείρισης                                             Συμπεριφορών - Μαγιόγλου Νικόλαος - Ψυχολόγος
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Συζήτηση

 

6 Νοεμβρίου 2016

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Διερευνώντας τις συμπεριφορές - Ράπτη Έλενα - Ψυχολόγος
 •                       Ορισμός συμπεριφοράς - περιβάλλοντος - θέτοντας προτεραιότητες
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Διερευνώντας τις συμπεριφορές (συνέχεια)
 •                       Συλλογή δεδομένων και οπτική αναπαράσταση
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό, ασκήσεις, συζήτηση

 

19 Νοεμβρίου 2016

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Κατάκτηση επιθυμητών συμπεριφορών - Καράτζιου Χρυσαυγή - Ψυχολόγος
 •                       Ενίσχυση
 •                       Απόσβεση ενίσχυσης
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Κατάκτηση επιθυμητών συμπεριφορών - Αντωνιάδου-Ανέμη Κωνσταντίνα - Εξελικτική                       Ψυχολόγος
 •                       Εφαρμόζοντας ενίσχυση κατά περίπτωση
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό, ασκήσεις, συζήτηση

20 Νοεμβρίου 2016

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Τιμωρία - Δημόπουλος Χρήστος - Ψυχολόγος
 •                       Ορισμός τιμωρίας και χρήσεις
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Τιμωρία (συνέχεια)
 •                       Αποτελεσματικότητα της τιμωρίας - Προβλήματα
 •                       Η ηθική της τιμωρίας
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό, ασκήσεις, συζήτηση

 

03 Δεκεμβρίου 2016

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Διδάσκοντας νέες συμπεριφορές - Αντωνιάδου-Ανέμη Κωνσταντίνα -                                                     Εξελικτική Ψυχολόγος
 •                       Αξιολόγηση και στοχοθέτηση
 •                       Προτροπή
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Διδάσκοντας νέες συμπεριφορές (συνέχεια)
 •                       Σταδιακή διαμόρφωση συμπεριφορών
 •                       Μίμηση μοντέλου
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό, ασκήσεις, συζήτηση

 

04 Δεκεμβρίου 2016

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Διδάσκοντας νέες συμπεριφορές (συνέχεια) - Αντωνιάδου-Ανέμη Κωνσταντίνα                                   Εξελικτική Ψυχολόγος
 •                       Κατ' ευκαιρίαν διδασκαλία
 •                       Επιτάχυνση εκμάθησης - επιτυγχάνοντας νέες συμπεριφορές μέσω κατεκτημένων                             συμπεριφορών
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Διδάσκοντας νέες συμπεριφορές (συνέχεια)
 •                       Ανάλυση έργου
 •                       Διακόπτωντας ακατάλληλες αλυσίδες συμπεριφοράς
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό, ασκήσεις, συζήτηση

 

17 Δεκεμβρίου 2016

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Αυτοδιαχείριση χώρου - χρόνου - εαυτού - Thanasko Florjan - Ψυχολόγος
 •                       Αυτοπαρακολούθηση και αυτοδιδαχή
 •                       Αυτονομία και ανεξαρτησία
 •                       Σεξουαλικότητα
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Αυτοδιαχείριση χώρου χρόνου - εαυτού (συνέχεια)
 •                       Γενίκευση συμπεριφορών
 •                       Συντήρηση συμπεριφορών
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό, ασκήσεις, συζήτηση

 

18 Δεκεμβρίου 2016

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Ηθική - Δεοντολογία - Σχέσεις εμπλεκομένων - Δελεφέ Λυγερή - Γονέας
 •                       Ηθική και ωφελούμενος
 •                       Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Ηθική - Δεοντολογία - Σχέσεις εμπλεκομένων (συνέχεια)
 •                       Το παρόν της χώρας μας
 •                       Μετά τα 18
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό και συζήτηση

 

14 Ιανουαρίου 2017

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Προϋποθέσεις και διαδικασία ένταξης σε σχολικό πλαίσιο - Καράτζιου Χρυσαυγή -                              Ψυχολόγος, Αυλωνίτου Μαρία - Ειδική Εκπαιδευτικός
 •                       Σημερινή πραγματικότητα στα σχολεία (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο)
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Προϋποθέσεις και διαδικασία ένταξης σε σχολικό πλαίσιο (συνέχεια) -                                                   Αντωνιάδου-Ανέμη Κωνσταντίνα - Εξελικτική Ψυχολόγος
 •                       Ο εκπαιδευτικός στην τυπική σχολική τάξη
 •                       Διερεύνηση - διαμόρφωση - διαχείριση επιθυμητών συμπεριφορών
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Βιωματικό, ασκήσεις, συζήτηση

 

15 Ιανουαρίου 2017

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-11:30 - Επικοινωνία λεκτική - μη λεκτική και προσαρμοσμένη - Χατζησωτηρίου Άννα -                                   Λογοθεραπεύτρια
 •                       Κοινωνικοποίηση
 •                       Σώμα και υγεία (επισκέψεις σε γιατρούς, διατροφή, άσκηση) - Thanasko Florjan -                               Ψυχολόγος
 • 11:30-11:45 - Καφές, αναψυκτικά
 • 11:45-13:15 - Προεπαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση - Caci Enea -                                   Ειδικός Εκπαιδευτικός
 •                       Αγωγή τουαλέτας και Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης - Thanasko Florjan -                                     Ψυχολόγος
 • 13:15-14:00 - Ελαφρύ γεύμα
 • 14:00-16:00 - Παιχνίδι και συμπεριφορά - Παρασκευή Σκουρτή - Εκπαιδευτικός

 

11 Φεβρουαρίου 2017

 • 09:45-10:00 - Προσέλευση
 • 10:00-12:00 - Έλεγχος κατανόησης ύλης σεμιναρίου - Γενίκευση
 • 12:00-12:15 - Καφές, αναψυκτικά
 • 12:15-14:15 - Έλεγχος κατανόησης ύλης σεμιναρίου - Γενίκευση (συνέχεια)
 • 14:15-14:30 - Κλείσιμο σεμιναρίου
 •                        Ευχαριστίες
 •                        Απόδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης

 

Οι Ομιλητές-Εκπαιδευτές έχουν τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική εμπειρία στην Διερεύνηση - Διαμόρφωση - Διαχείριση Συμπεριφορών, συνεργάζονται με τους οργανωτικούς φορείς, και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά:

 • ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΕΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • ΔΕΛΕΦΕ ΛΥΓΕΡΗ - ΓΟΝΕΑΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 • ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
 • THANASKO FLORJAN - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • CACI ENEA - ΕΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

 • ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - Ε.Ε.Π.Α.Α.
 • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ - ΓΟΝΕΑΣ - Ε.Ε.Π.Α.Α.
 • ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Κ.Ε.Ε.Δ.Υ. ΕΥΒΟΙΑΣ
 • ΚΩΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΒΙΛΛΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ - Ε.Ε.Π.Α.Α.
 • ΜΠΟΤΣΕΤΟΣ ΚΩΣΤΗΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 • ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ - Ε.Ε.Π.Α.Α.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Ε.Ε.Π.Α.Α.
 • ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - Κ.Ε.Ε.Δ.Υ. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

Συνδιοργάνωση: 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων

Η Ασπίδα του Δαυίδ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Ωρα προσέλευσης: 09:45

Ώρα αποχώρησης: 16:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα

 

 Για να προχωρήσετε στην εγγραφή, πατήστε εδώ.