Νομικά Θέματα

Ήδη από το 2006, γονείς και μετέπειτα ιδρυτικά μέλη του φορέα εστράφησαν κατά του τότε Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και σήμερα Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Όλες οι αγωγές κατά του συγκεκριμένου ασφαλιστικού φορέα αφορούσαν στην οριζόντια μηνιαία καταβολή κόστους συνεδριών σε άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Τρεις από τις υποθέσεις τελεσίδικαν απόλυτα υπέρ των γονέων/κηδεμόνων. 

Τα θέματα που περιελάμβαναν οι τρεις συγκεκριμένες αγωγές -υπάρχουν και άλλες ίδιες αγωγές για τις οποίες εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις- αφορούσαν κύρια:

  •  Στο συνταγματικά και με πάγια νομολογία δικαίωμα του κάθε ασθενούς να δέχεται θεραπευτική περίθαλψη με βάση τις ατομικές ανάγκες του. 
  • Στην συνταγματικά και με πάγια νομολογία διευκρίνηση ότι “μόνοι αρμόδιοι να ορίσουν την θεραπευτική περίθαλψη του κάθε ασθενούς είναι οι θεράποντες ιατροί του”. 

Τα συγκεκριμένα δικαιώματα έχουν σαφώς κατοχυρωθεί και με ανάλογες διατάξεις της νομολογίας και των αποφάσεων της Ε.Ε.

Οι ελληνικοί νόμοι έχουν καθιερώσει τα συγκεκριμένα δικαιώματα πολλά χρόνια, όμως τα παραβιάζουν συνεχώς.