Μίτος – Ασπίδα

Υπηρεσίες

Αξιολογηση

Μετά από παρατήρηση σε ατομική βάση του κάθε ωφελούμενου, καταγράφονται και αξιολογούνται όλες οι συμπεριφορές του. 

Παρεμβαση στο κεντρο ημερασ

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες καθημερινές και πολύωρες ή ωριαίες σποραδικά μέσα στην εβδομάδα.

Αποφασίζεται με κοινή συμφωνία η εφαρμογή παρέμβασης σε ωφελούμενο σύμφωνα με τις προτάσεις της δ.ο. με υποδείξεις των αξιολογητών του κάθε ωφελούμενου. Η παρέμβαση μπορεί να είναι είτε καθημερινή, είτε σποραδική, με φυσική παρουσία ή με τηλεσυνεδρία.

Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική εκπαίδευση του στενού περιβάλλοντος του ωφελούμενου είναι απαραίτητη ώστε να επιτυγχάνεται η κατανόηση των αναγκών του και με συνεχή υποστήριξη να υπάρχει διαρκής και συντονισμένη παρέμβαση. 

Παρεμβαση στο προστατευομενο διαμερισμα

Από τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε την λειτουργία του το προστατευόμενο διαμέρισμα του φορέα στον Δήμο Υμηττού Αττικής. Με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης, στο προστατευόμενο διαμέρισμα γίνονται δεκτοί ενήλικες ωφελούμενοι που έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο κέντρο ημέρας του φορέα. 

 

Το προστατευόμενο διαμέρισμα είναι οργανική και λειτουργική συνέχεια του κέντρου ημέρας του φορέα και υπηρετεί δύο ενήλικες ωφελούμενους σε εικοσιτετράωρη παρέμβαση, όλο το χρόνο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις που αντικειμενικά απαιτούν την συνεχή διαμονή, η προσπάθεια του φορέα είναι οι ωφελούμενοι να εκπαιδευτούν: 

  • Στην αυτοδιαχείρηση του χώρου στον οποίο κατοικούν
  • Στην αυτοεξυπηρέτηση
  • Στην ορθή κοινωνικοποίηση
  • Στην συμπεριφορά ύπνου
  • Στην εργασιακή ένταξη
  • Στην επιστροφή στην οικογένεια όπου και ανήκουν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Μία ώρα κάθε εβδομάδα όλοι οι γονείς σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ζευγαριού εκπαιδεύονται από τον υπεύθυνο συνεργάτη του ωφελούμενου στις ιδιαιτερότητες των συμπεριφορών του στο σπίτι ώστε να υπάρχει συνεχής υποστήριξη. 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ανάλογα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε ωφελούμενου πραγματοποιούνται εποπτείες στο σπίτι του. Τόσο η συχνότητα όσο και η ωριαία διάρκεια ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες – φροντιστές ώστε να αποφορτίζεται κατά το δυνατό η μεγάλη πίεση που είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται, ανάλογα με την ανάγκη του κάθε ενός από ανεξάρτητο ψυχοθεραπευτή εκτός του φορέα. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από τον φορέα.

ΣΥΝΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Για την εκπαίδευση στην διαχείριση των συμπεριφορών με βάση την επιστήμη “Πειραματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς”. Τα σεμινάρια στοχεύουν στην συνειδητοποίηση της αξίας των σκέψεων που μεταφράζονται στις συστηματικές καθημερινές συμπεριφορές/ενέργειες όλων μας.