Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Μία ώρα κάθε εβδομάδα όλοι οι γονείς σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ζευγαριού εκπαιδεύονται από τον υπεύθυνο συνεργάτη του ωφελούμενου στις ιδιαιτερότητες των συμπεριφορών του στο σπίτι ώστε να υπάρχει συνεχής υποστήριξη

ΣΥΝΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Για την εκπαίδευση στην διαχείριση των συμπεριφορών με βάση την επιστήμη “Πειραματική και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς”. Τα σεμινάρια στοχεύουν στην συνειδητοποίηση της αξίας των σκέψεων που μεταφράζονται στις συστηματικές καθημερινές συμπεριφορές/ενέργειες όλων μας.