Ημερήσια Προγράμματα

Τα ημερήσια προγράμματα περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη γλωσσικής συμπεριφοράς – Λόγος – Επικοινωνία
  • Ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών
  • Αυτοεξυπηρέτηση
  • Αυτοαπασχόληση
  • Γυμναστική
  • Κοινωνική αλληλεπίδραση, oμαδικά και εξωτερικά προγράμματα
  • Παράλληλη στήριξη σε σχολεία ή παιδικούς σταθμούς (ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού)
  • Διαχείριση κοινωνικά ανεπιθύμητων συμπεριφορών
  • Λεπτή και αδρή κινητικότητα

Οι συνεργάτες μας στο σύνολό τους είναι διπλωματούχοι επαγγελματίες της ειδικής αγωγής όλων των ειδικοτήτων ( εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, γυμναστές προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής, λογοθεραπευτές). Δεν υπάρχουν ατομικές συνεδρίες ανά ειδικότητα. Όλοι οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε όλα τα ημερήσια προγράμματα τα οποία είναι ολισθηκά  και αλληλοεκπαιδεύονται. 

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την ειδικότητά τους  σε συννενόηση με τους συναδέλφους τους διαμορφώνουν τα προγράμματα των πελατών του φορέα (για παράδειγμα, οι λογοθεραπευτές προτείνουν και διαμορφώνουν τα προγράμματα λόγου κτλ.). Σε όλα τα προγράμματα συνεχώς δουλεύονται όλες οι δεξιότητες, δηλαδή λεπτή κινητικότητα, αδρή κινητικότητα, επικοινωνία, ανάπτυξη κοινωνικών συμπεριφορών, αυτό-εξυπηρέτηση, αυτό-απασχόληση κλπ.


ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΗ
Η ηλικία εισόδου είναι 12 έως και 24 μηνών

ΠΡΩΙΜΗ
Η ηλικία εισόδου είναι 3 έως και 5 ετών

ΣΧΟΛΙΚΗ
Η ηλικία εισόδου είναι 8 έως και 13 ετών