Μίτος – Ασπίδα

Κέντρα Ημέρας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά από παρατήρηση σε ατομική βάση του κάθε ωφελούμενου, καταγράφονται και αξιολογούνται όλες οι συμπεριφορές του. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες καθημερινές και πολύωρες ή ωριαίες σποραδικά μέσα στην εβδομάδα.

Αποφασίζεται με κοινή συμφωνία η εφαρμογή παρέμβασης σε ωφελούμενο σύμφωνα με τις προτάσεις της δ.ο. με υποδείξεις των αξιολογητών του κάθε ωφελούμενου. Η παρέμβαση μπορεί να είναι είτε καθημερινή, είτε σποραδική, με φυσική παρουσία ή με τηλεσυνεδρία.

Σε κάθε περίπτωση, η συστηματική εκπαίδευση του στενού περιβάλλοντος του ωφελούμενου είναι απαραίτητη ώστε να επιτυγχάνεται η κατανόηση των αναγκών του και με συνεχή υποστήριξη να υπάρχει διαρκής και συντονισμένη παρέμβαση.