Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα είναι η δεύτερη δομή που λειτουργεί ο φορέας μας και αποτελεί την οργανική συνέχεια του Κέντρου Ημέρας του φορέα μας. 

Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2021  με δύο ενήλικες ωφελούμενους.

 

Αφού ο κάθε ωφελούμενος έχει κατακτήσει βασικές συμπεριφορές από την εξατομικευμένη του παρέμβαση στο Κέντρο Ημέρας – όπως η στοιχειώδης συνειδητοποίηση των ορίων στις εκδηλώσεις του, η κατάκτηση της τουαλέτας,  η κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η επικοινωνία του  – λεκτική ή άλλη-  πραγματοποιείται η είσοδός του στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα. 

Τα εξατομικευμένα προγράμματα που εφαρμόζει ο φορέας μας έχουν στόχο την πολύωρη , καθημερινή  εκπαίδευση . Αντικειμενικά οι γονείς/φροντιστές  που στηρίζουν και συμβάλλουν στην πρόοδο του ωφελούμενου δεν είναι δυνατό να γίνουν θεραπευτές . Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους.  Ειδικά στα αρχικά στάδια παρέμβασης, είναι πιθανό να  εκδηλώνουν  προς τον ωφελούμενο συναισθήματά, τα οποία δεν βοηθούν στην ορθή αντιμετώπιση των εκδηλούμενων συμπεριφορών, όταν αυτές  εκδηλώνονται με μη επιθυμητό  τρόπο.  Η συμμετοχή των  γονέων/φροντιστών ζητείται μόνο εφόσον τους έχει επιδειχθεί και εξηγηθεί η μεθοδολογία της κάθε παρέμβασης με συγκεκριμένες οδηγίες και συστηματική εποπτεία.

Μετά την στοιχειώδη κατάκτηση βασικών συμπεριφορών στο Κέντρο Ημέρας, η εικοσιτετράωρη παραμονή στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα είναι απαραίτητη και αφορά στην μεγαλύτερη δυνατή κατάκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την ομαλή καθημερινότητα όλων.

Τέτοιες δεξιότητες είναι:

 

  • έκφραση αναγκών και επιθυμιών
  • διατροφή
  • αυτοαπασχόληση στο περιβάλλον του σπιτιού
  • αυτεξυπηρέτηση σε όλες τις δράσεις 
  • αποδεκτή κοινωνική συμπεριφορά σε όλους του εξωτερικούς χώρους –  το θέατρο, την συναυλία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την εστίαση, το μπάνιο στην θάλασσα ή την πισίνα και τόσα άλλα – όπου απαιτείται ικανός βαθμός αισθητηριακής ολοκλήρωσης για την ταυτόχρονη επεξεργασία και αποδοχή των πολλών και διαφορετικών ερεθισμάτων
  • ύπνος


Μέσα από όλες τις δράσεις επιδιώκεται η κατανόηση των ικανοτήτων για την προεπαγγελματική κατάρτιση, ώστε να διαπιστωθούν οι δεξιότητες εκείνες που θα οδηγήσουν  στην επαγγελματική αποκατάσταση  καθενός  από τους ωφελούμενους και η επιτυχία του  τελικού στόχου των εξατομικευμένων προγραμμάτων μας , ο οποίος είναι η ομαλή και ικανή επιστροφή του ωφελούμενου  στο περιβάλλον, στο οποίο ανήκει και θα ανήκει πάντα: την οικογένειά  του

Φωτογραφίες