Ψυχολογική Υποστήριξη

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες – φροντιστές ώστε να αποφορτίζεται κατά το δυνατό η μεγάλη πίεση που είναι υποχρεωμένοι να υφίστανται, ανάλογα με την ανάγκη του κάθε ενός από ανεξάρτητο ψυχοθεραπευτή εκτός του φορέα. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από τον φορέα.


Συγκεκριμένα, παρέχεται:

  • Γραπτή αξιολόγηση – διάγνωση ψυχολογικών προβλημάτων & διαταραχών του ατόμου για το οποίο γίνεται η παραπομπή.
  • Συμβουλευτική γονέων & κηδεμόνων & Ψυχολογική Υποστήριξη ώστε να αποδεχθούν το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν στις σωστές του διαστάσεις.
  • Ψυχοεκπαίδευση για τη διαχείριση των προκλητικών – προβληματικών συμπεριφορών του ωφελούμενου.
  • Εποπτείες σε γονείς & Παρατήρηση των ωφελούμενων στο φυσικό τους περιβάλλον.
  • Ατομικές ή ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες σε γονείς που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη, δεν έχουν αποδεχθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη διάγνωση του παιδιού τους, ή που αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα που δεν έχουν άμεσα να κάνουν με τη διάγνωση του παιδιού τους.
  • Ατομικές ψυχοθεραπείες σε ενήλικες ή εφήβους που αντιμετωπίζουν προσωπικά ψυχολογικά προβλήματα, από έμπειρη ομάδα ψυχολόγων