Μίτος – Ασπίδα

Σεμινάρια

Ο φορέας πραγματοποιεί διαρκή σεμινάρια που αφορούν στην κατανόηση των συμπεριφορών. 

Η έναρξη, η διάρκεια, το περιεχόμενο των σεμιναρίων αναρτάται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. 

Είναι ανοικτά σεμινάρια και παρέχονται δωρεάν. 

Λόγω της πανδημίας τα σεμινάρια γίνονται με πολύ περιορισμένο αριθμό συμμετέχοντων (τέσσερεις συμμετέχοντες σε χώρο 50 τ.μ.), ώστε να υπάρχουν δυο εκπαιδευτές πέρα από τους συμμετέχοντες. 

Η κατανόηση των συμπεριφορών αφορά όλους. Η καθημερινή ζωή όλων μας εξαρτάται τόσο από τις συμπεριφορές που εκδηλώνουμε εμείς προς τους άλλους όσο και στις συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι άλλου προς εμάς. 

Συνεπώς η απόλυτη κατανόηση των αρχών της συμπεριφοράς αφορά όλους μας.