Μίτος – Ασπίδα

Η «Η Ασπίδα του Δαυϊδ» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007. Είναι φορέας πιστοποιημενος από το Υπουργείο Υγείας (Υ.Υ.), το ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο., το Γενικό Μητρώο Μ.Κ.Ο. και τη Νομαρχία Αθηνών. Οι εκπαιδευτικές / θεραπευτικές παρεμβάσεις στις δομές του φορέα εξειδικευόνται ατομικά για τον κάθε ωφελούμενο βάσει της επιστήμης της Πειραματικής & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. Τα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, τα γνωστικά προγράμματα, η ανάπτυξη του λόγου, η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση κτλ. σχεδιάζονται και εφαρμόζονται βάσει των φυσικών αρχών καθορισμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως έχουν προκύψει από πειραματικές & κλινικές μελέτες.

 

Στο φορέα υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα για ωριαίες ατομικές συνεδρίες σε παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς ανεξαρτήτως διάγνωσης. Η διαχείρηση των κοινωνικά ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς και  η ανάπτυξη κοινωνικά επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς αλλά  και η μάθηση  αφορούν γενικά όλα τα παιδιά & τους εφήβους είτε αυτοί ανήκουν στο πληθυσμό τυπικής ανάπτυξης, είτε σε πληθυσμούς με Διάχυτες Αναπτυξικές Διαταραχές.