Μίτος – Ασπίδα

Σεπτέμβριος, 2007

Ξεκινά το Κέντρο Εντατικής Παρέμβασης στο Δήμο Υμηττού Αττικής για πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας με είσοδο από 8 έως 13 ετών.

Ο φορέας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψυχαργώς”.

Μάιος, 2008
Ιανουάριος, 2009

Δημιουργείται τμήμα πρώιμης παρέμβασης με ηλικία εισόδου από 3 έως 5 ετών.

Τετραπλασιάζεται το δυναμικό των ωφελούμενων στο Κέντρο Ημέρας του δήμου Υμηττού από πέντε σε είκοσι παιδιά.
Ξεκινά η λειτουργία του δεύτερου κέντρου ημέρας στη Νέα Ιωνία του Βόλου.

Φεβρουάριος, 2009
Σεπτέμβριος, 2011

Ξεκινά η λειτουργία του τρίτου κέντρου στα Χανιά της Κρήτης.
Ξεκινά πιλοτικά η λειτουργία προστατευόμενου διαμερίσματος στον δήμο Υμηττού Αττικής.

Ξεκινά το τέταρτο κατά σειρά κέντρο ημέρας στη Χαλκίδα του νομού Ευβοίας.

Ιανουάριος, 2012